پاکت ساندویچ و همبرگر

پاکت های ساندویچ پنگوئن برای استفاده بهداشتی از مواد غذایی آماده مثل ساندویچ ها و همبرگرها جهت استفاده در رستوران ها و مصارف خانگی، تولید و به بازار عرضه می گردد