دستــکش

این محصول با کیفیتی مقاوم جهت جلوگیری از برخورد پوست دست با مواد غذایی تولید شده است و علاوه بر رعایت بهداشت از انتقال بوی مواد به پوست دست جلوگیری می کند