رول های پاکت شیر همراه با چاپ

رول های شیر از ترکیب چندین نوع مواد پلی اتیلن به صورت کواکستروژن سه لایه تولید می گردد که لایه داخلی که با شیر و مایعات تماس داشته فود گرید بوده و دو لایه وسط و خارجی از مواد مقاوم و دوخت پذیر تشکیل و تولید شده است