کیسه های نایلونی

کیسه های نایلون چاپی از مواد پلی اتیلن لو دنسیتی تشکیل شده و به علت نرم و ارتجاعی بودن و داشتن قابلیت چاپ با کیفیت بالا در تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد