کیسه های زباله

کیسه های زباله شرکت پنگوئن پلاست از مواد هایدنستی پلی اتیلن تولید و بصورت محصولات زیر بسته بندی می گردد

  • کیسه زباله بسته بندی در لفاف
  • کیسه زباله رولی با دوخت مقاوم ستاره ای که به صورت رول بسته بندی و کیسه های متصل بهم از محل پرفراژ قابل جدا شدن می باشد
  • کیسه زباله بزرگ دو قلو با دوخت ستاره و پرفراژ
  • زباله خانگی دو قلو سبز با دوخت ستاره و پرفراژ
  • کیسه زباله فله که به صورت کیلویی عرضه می شود