021-88776213 021-88770107 021-88873577-9

جهت ارتباط با شرکت میتوانید روی اینجاکلیک کنید
و یا با راه های ارتباطی زیر تماس بگیرید
میدان ونک - نبش خیابان برزیل - ساختمان فلاح - طبقه اول واحد 5 و 6
کدپستی: 1435694537
021-88776213, 021-88770107, 021-88873577-9,
info@penguinplast.com